Προετοιμασία

Επαφή

Ανταλλαγή

Καταδίωξη

Αναδιοργάνωση ή υποχώρηση