Αρχές

 1. Προστασία της κεντρικής γραμμής (Protect the Center)
 2. Οικονομία κινήσεων (Economy of Movement)
 3. Αντανακλαστικά επαφής: (Chi Sao ή Κολλημένα Χέρια (Sticky hands))
 4. Παρακολούθηση του μπροστινού αγκώνα
 5. Ταυτόχρονη Άμυνα και Επίθεση (Simultaneous Attack and Defence)
 6. Αποφυγή της δύναμης του αντιπάλου (δύναμη εναντίον δύναμης) με πλάγια βήματα ή διαγώνια
 7. Χρησιμοποιούμε και τα δυο χέρια στην μάχη
 8. Χρησιμοποιούμε σημεία πίεσης ώστε οι τεχνικές να είναι αποτελεσματικές

Στρατηγική

 1. Χρησιμοποιούμε την τεχνική εισόδου
 2. Επίθεση στο άνοιγμα
 3. Παγίδευση του αγκώνα
 4. Επίθεση στην ισορροπία του αντιπάλου
 5. Παγίδευση των χεριών στην τυφλή πλευρά
 6. Έλεγχος της τυφλής πλευράς του αντιπάλου
 7. Χρησιμοποιούμε την κεντρική γραμμή για να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να μας να χρησιμοποιήσει την εξωτερική πλευρά
 8. Συνεχόμενη κίνηση
 9. Δεν δίνουμε ένα σταθερό στόχο στον αντίπαλο
 10. Είμαστε ήρεμοι, έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και αφήνουμε τα αντανακλαστικά μας να μας καθοδηγήσουν
 11. Χρησιμοποιούμε τους αγκώνες σε κοντινή μάχη, την παλάμη ή την γροθιά στη μέση απόσταση, λακτίσματα με το μπροστινό πόδι για μεγάλη απόσταση, χρησιμοποιούμε το πίσω πόδι σε μεγαλύτερη απόσταση